Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej (w skrócie NZOZ PMR Frysztak)  01.01.1999r. jako jeden z pierwszych niepublicznych zakładów w powiecie strzyżowskim. W roku 2004 zakupiliśmy budynek Ośrodka Zdrowia będącego w fatalnym stanie technicznym. Wykonaliśmy remont i rozbudowę budynku.

Od początku działania kierownikiem zakładu jest lek. Janusz Kućma.

Siedziba spółki mieści się w przychodni przy ul. J. Piętniewicza 3/4 we Frysztaku.
Filie spółki znajdują się w przychodniach w Lubli i Stępinie.

Od początku swego istnienia przyjmujemy pacjentów na podstawie umowy z Podkarpacką Kasą Chorych, a po likwidacji kas z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oferujemy:

 • Opiekę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej: „od noworodka do seniora rodziny”
 • Wizyty domowe lekarzy
 • Badania laboratoryjne, EKG i diagnostykę obrazową (RTG, USG)
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i inne)
 • Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i dorosłych
 • Badania bilansowe dzieci i dorosłych
 • Programy profilaktyczne

Lekarze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Medycyny Rodzinnej są członkami wielu organizacji skupiających środowiska medyczne mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz integracji środowiska medycznego.

Przynależność do niżej wymienionych organizacji poza Okręgową Izbą Lekarską jest dobrowolna.

 • Okręgowa Izba Lekarska
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

(od 2017r. lek. Stanisław Znamirowski jest prezesem podkarpackich lekarzy rodzinnych)

 • Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie