Niepubliczny Zespół Opieki Pielęgniarsko-Położniczej S.C.

ul. Józefa Piętniewicza 3, 38-130 Frysztak

Pielęgniarka/Położna środowiskowo-rodzinna to osoba pracująca w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sprawująca opiekę pielęgniarską/położniczą wobec pacjentów/pacjentek w miejscu ich zamieszkania.      

Bezpłatne usługi pielęgniarskie/położnicze świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.      

Opieką obejmowani są pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru pielęgniarki/położnej i posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Położna udziela świadczeń w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży, połogu oraz noworodkami w pierwszych 6 tygodniach życia, a także kompleksowo pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietami w każdym okresie ich życia. Podstawą wykonywania zabiegów przez pielęgniarkę w domu chorego jest zlecenie lekarskie wystawione przez lekarza w ramach NFZ.

Ważne! NIE WYKONUJEMY ZLECEŃ Z PRYWATNYCH GABINETÓW LEKARSKICH.      

Wizyty domowe prosimy zgłaszać telefonicznie.

Wizyta w dniu zgłoszenia realizowana jest tylko w przypadku medycznie uzasadnionym.   

TELEFONY KONTAKTOWE:

  • Piel. dypl. DANUTA TOKARSKA TEL: 502-308-441; Miejscowości: Frysztak, Kobyle, Glinik Średni od numeru 111;
  • Piel. dypl. ELŻBIETA KANIA TEL: 502-380-390; Miejscowości: Gogołów, Glinik Górny, Huta Gogołowska i Glinik Średni 1-110;
  • Piel. dypl. IWONA RUTKA TEL: 502-308-443; Miejscowości: Twierdza, Widacz, Glinik Dolny;
  • Mgr Piel. JOANNA JACHOWICZ TEL: 790-513-547; Miejscowości: Stępina, Cieszyna, Pułanki;
  • Lic. Poł. ALINA BAŁABAS TEL: 502-308-445; cała gmina Frysztak