Badania laboratoryjne

Pobieranie badań w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 9.00
Wykaz badań które może zlecić lekarz rodzinny:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • sód
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • potas
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • wapń zjonizowany
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka w moczu
 • ilościowe oznaczanie glukozy w moczu
 • ilościowe oznaczanie wapnia w moczu
 • ilościowe oznaczanie amylazy w moczu
 • badanie ogólne kału
 • pasożyty w kale
 • krew utajona – metodą immunochemiczną w kale
 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen
 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych zależy od wielu czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Badania USG i RTG

Wykaz badań które może zlecić lekarz rodzinny:

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG węzłów chłonnych
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
 • zdjęcia kostne – w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej