Rejestracja tel. 669 870 678

  • badania psychotechniczne kierowców
  • operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, wózków widłowych)
  • osób pracujących na wysokości
Dni tygodnia\
Miejscowość
Frysztak
Poniedziałek
Wtorek
Środa13.30 – 14.00
Czwartek
Piątek